. Mapa biuletynu
 
. Instrukcja obsługi
 
. Rejestr zmian treści
 
. Statystyka oglądalności
 
 
. Młodzieżowa Rada Gminy Bałtów
  . Pożytek publiczny
 
. Rok 2016
 
. Rok 2018
 
. PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
. Przetargi i ogłoszenia 2016
 
. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
 
. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
 
. Przetragi i ogłoszenia 2015
  . Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018
 
. Rok 2018
 
. Koniec kadencji 2018 rok
  . Oświadczenia majątkowe pracowników UG 2014-2018
 
. Rok 2018
 
. Koniec kadencji 2018 rok
  . URZĄD STANU CYWILNEGO
 
. Struktura Urzędu Stanu Cywilnego
 
. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
 
. Sporządzenie aktu urodzenia
 
. Sporządzenie aktu małżeństwa
 
. Sporządzenie aktu zgonu
 
. Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego
 
. Transkrypcja, rejestracja oraz odtworzenie zagrani
 
. Zmiana imion i nazwisk
 
. Wnioski do pobrania
 
. Przetragi i ogłoszenia 2014
  . Przetarg na kredyt konsolidacyjny
 
. Przetarg na kredyt konsolidacyjny
 
. Przetargi i Ogłoszenia 2013
  . Sprawozdania Rb28S, Rb27S,RbZ, RbNDS
 
. Rok 2017
 
. Rok 2011
 
. Rok 2012
 
. Rok 2016
 
. Rok 2018
 
. Rok 2019
 
. Rok 2020
  . Rejestr Instytucji Kultury
 
. Księga rejestrowa Instytucji Kultury
 
. Informacja o rejestrze instytucji kultury
 
. Rejestr Instytucji Kultury
 
. Wniosek o odpis z rejestru kultury
 
. Scalanie wsi Okół
  . Ocena zasobów pomocy społecznej
 
. Ocena za rok 2016
 
. Ocena za rok 2011
 
. Ocena za rok 2012
 
. Ocena za rok 2013
 
. Ocena za rok 2014
 
. Ocena za rok 2015
 
. Ocena za rok 2017
 
. Ocena za rok 2018
 
. Ocena za rok 2019
 
. Dane ogólne
  . Raport o stanie Gminy Bałtów
 
. Za rok 2018
 
. Za rok 2019
 
. Statuty Sołectw Gminy Bałtów
 
. Koordynator ds. dostępności
 
. Powszechny Spis Rolny 2020
 
. Deklaracja dostępności
 
. Przetargi i ogłoszenia 2020
  . WYBORY PRZEDTERMINOWE DO RADY GMINY 2020
 
. Wybory przedterminowe do RG w Bałtowie 2020
  . REFERENDUM 2019 ROK
 
. Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy
 
. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  . Sprawozdania ze współpracy z org. pozarządowymi
 
. Sprawozdanie za 2016 rok
 
. Sprawozdanie za 2011 rok
 
. Sprawozdanie za 2012 rok
 
. Sprawozdanie za 2013 rok
 
. Sprawozdanie za 2014 rok
 
. Sprawozdanie za 2015 rok
 
. Sprawozdanie za 2017 rok
 
. Sprawozdanie za 2018 rok
 
. Sprawozdanie za 2019 rok
  . Sprawozdania finansowe
 
. Rok 2018
 
. Rok 2019
 
. Przetargi i ogłoszenia 2019
  . Oświadczenia majątkowe pracowników UG 2018-2023
 
. Początek kadencji 2018 rok
 
. Rok 2019
 
. Rok 2020
  . Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
 
. Początek kadencji 2018 rok
 
. Rok 2019
 
. Rok 2020 - po wyborach przedterminowych
 
. Rok 2020
  . Kadencja 2018-2023
 
. Zaproszenia na sesje Rady Gminy
 
. Transmisje sesji Rady Gminy w Bałtowie
 
. Imienny wykaz głosowań Radnych RG w Bałtowie
 
. Interpelacje i zapytania
 
. Formularz interpelacji/zapytań
 
. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 
. Protokoły z sesji Rady Gminy
 
. Opinie RIO
 
. Petycje
 
. Przetargi i ogłoszenia 2018
 
. Przetargi i ogłoszenia 2017
 
. Plan działań w zakresie wykorzystania potencjałów
 
. Zamówienia Publiczne
 
. Struktura organizacyjna
  . Kierujący gminą
 
. Wójt Gminy
 
. Skarbnik Gminy
 
. Sekretarz Gminy
  . Rada Gminy
 
. Rada Gminy kadencja 2002-2006
 
. Rada Gminy kadencja 2006-2010
 
. Rada Gminy kadencja 2010-2014
 
. Rada Gminy kadencja 2014-2018
 
. Rada Gminy kadencja 2018-2023
  . Komisje Rady Gminy
 
. Komisje Rady Gminy kadencja 2002-2006
 
. Komisje Rady Gminy kadencja 2006-2010
 
. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
 
. Komisje Rady Gminy kadencja 2018-2023
 
. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
 
. Regulamin organizacyjny
  . Jednostki organizacyjne
 
. Gminna Biblioteka Publiczna
 
. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  . Jednostki pomocnicze
 
. Sołectwo Antoniów
 
. Sołectwo Bałtów
 
. Sołectwo Borcuchy
 
. Sołectwo Lemierze
 
. Sołectwo Maksymilianów
 
. Sołectwo Michałów
 
. Sołectwo Okół I i Okół II
 
. Sołectwo Pętkowice
 
. Sołectwo Rudka Bałtowska
 
. Sołectwo Skarbka
 
. Sołectwo Wólka Bałtowska i Wólka Bałtowska Kolonia
 
. Sołectwo Wólka Pętkowska
 
. Sołectwo Wólka Trzemecka
 
. Sołectwo Wycinka
  . SZKOŁY w GMINIE BAŁTÓW
 
. SP w Bałtowie
 
. PSP im. Legionów Polskich w Okole
 
. Awans zawodowy
  . Oświadczenia majątkowe radnych kadencja 2010-2014
 
. Rok 2014
 
. Koniec kadencji rok 2014
 
. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bałtów
 
. Statut Gminy
 
. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bałtów
 
. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bałtów
  . Ochrona środowiska
 
. Publicznie dostępny wykaz danych
 
. Ogłoszenia
 
. Gospodarka odpadami komunalnymi
 
. Rejestr działalności regulowanej
 
. Prowadzenie schronisk zwierzęcych
 
. Działalność dot.nieczystości ciekłych
 
. Szacowanie szkód na terenie obwodów łowieckich
 
. Poziomy odzysku i recyklingu
 
. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 
. Firma odbierająca odpady komunalne
 
. Badania wody
  . WYBORY
 
. Wybory Samorządowe 2014 - PKW
 
. Wybory Samorządowe 2014
 
. Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
 
. Wybory Prezydenta RP 2010
 
. Wybory Samorządowe 2010
 
. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
. Wybory Prezydenta RP 2015
 
. Wybory Prezydenta RP 2015 - PKW
 
. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
. Wybory Samorządowe 2018
 
. Wybory Samorządowe 2018 - PKW
 
. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 
. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
 
. Wybory Prezydenta RP 2020
 
. Przetargi 2012
  . Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
 
. Sprawozdanie za 2013 rok
 
. Sprawozdanie za 2019 rok
 
. Sprawozdanie za 2016 rok
 
. Sprawozdanie za 2010 rok
 
. Sprawozdanie za 2011 rok
 
. Sprawozdanie za 2012 rok
 
. Sprawozdanie za 2014 rok
 
. Sprawozdanie za 2015 rok
 
. Sprawozdanie za 2017 rok
 
. Sprawozdanie za 2018 rok
 
. Ponowne wykorzystanie
 
. Wybory ławników na kadencję 2012-2015
  . Oświadczenia majątkowe pracowników UG 2010-2014
 
. Rok 2014
 
. Koniec kadencji rok 2014
 
. Przetargi rok 2011
 
. Konsultacje
  . Emisja obligacji komunalnych
 
. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
 
. Sprawozdania finansowe
 
. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
 
. Uchwały Rady Gminy w Bałtowie
 
. Zestawienia
 
. Pakiet informacyjny
 
. Zaproszenie do udziału w konkursie
 
. Odpowiedzi na zapytania
 
. Przesunięcie terminu
 
. Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert
  . Budżet Gminy
 
. Budżet Gminy na 2010 rok
 
. Budżet Gminy na 2011 rok
 
. Budżet Gminy na 2012 rok
 
. Budżet Gminy na 2013 rok
 
. Budżet Gminy na 2020 rok
 
. Budżet Gminy na 2014 rok
 
. Budżet Gminy na 2015 rok
 
. Budżet Gminy na 2016 rok
 
. Budżet Gminy na 2017 rok
 
. Budżet Gminy na 2018 rok
 
. Budżet Gminy na 2019 rok
  . Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych
 
. Rok szkolny 2008/2009
 
. Rok szkolny 2009/2010
 
. Rok szkolny 2010/2011
 
. Rok szkolny 2011/2012
 
. Rok szkolny 2012/2013
 
. Rok szkolny 2013/2014
 
. Rok szkolny 2014/2015
 
. Rok szkolny 2015/2016
 
. Rok szkolny 2016/2017
 
. Rok szkolny 2017/2018
 
. Rok szkolny 2018/2019
 
. Rok szkolny 2019/2020
  . WERSJE ELEKTRONICZNE DZ.U. I M.P.
 
. DZIENNIK USTAW
 
. MONITOR POLSKI
 
. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
  . Wzory druków
 
. Działalność gospodarcza
 
. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
. Ewidencja ludności
 
. Księgowość podatkowa
 
. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc
 
. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
. Drogi
 
. Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska
 
. Ochrona Danych Osobowych
  . Uchwały Rady Gminy
 
. Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
 
. Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
 
. Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
 
. Uchwały Rady Gminy kadencja 2014-2018
 
. Uchwały Rady Gminy kadencja 2018-2023
  . Zarządzenia
 
. Rok 2012
 
. Rok 2020
 
. Rok 2019
 
. Rok 2018
 
. Rok 2017
 
. Rok 2016
 
. Rok 2015
 
. Rok 2014
 
. Rok 2013
 
. Rok 2003
 
. Rok 2010
 
. Rok 2008
 
. Rok 2009
 
. Rok 2011
 
. Rok 2007
 
. Rok 2006
 
. Rok 2005
 
. Rok 2004
  . Petycje
 
. Rok 2016
 
. Rok 2017
 
. Rok 2018
 
. Rok 2019
 
. Rok 2020
  . Protokoły z kontroli
 
. Rok 2007
 
. Rok 2008
 
. Rok 2009
 
. Rok 2010
 
. Rok 2012
 
. Rok 2015
 
. Rok 2016
 
. Rok 2018
 
. Przetargi rok 2010
 
. Przetargi rok 2008 i 2009
 
. Informacje urzędu
 
. Nabór na wolne stanowiska pracy
 
   
 
. Podstawa prawna
 
. Redakcja - kontakt
 
 
 
 
Strona główna
Szukaj
 
 
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 stycznia 2020r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Bałtów w 2020 roku


Plik:zarzadzenie_1_2020.pdf

Dokument utworzył: Justyna AdamiecJ
Data utworzenia: 2020-01-10
Ilość odsłon: 11360

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 stycznia 2020r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji poboru i rozliczania przez inkasentów opłaty miejscowej oraz ustalenia i wypłacenia wynagrodzenia za inkaso.


Plik:Zarzadzenie_2_2020.pdf

Dokument utworzył: Justyna AdamiecJ
Data utworzenia: 2020-01-22
Ilość odsłon: 11223

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 stycznia 2020r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania pn.: Dostawa kruszywa drogowego na terenie Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_3_2020.pdf

Dokument utworzył: Justyna AdamiecJ
Data utworzenia: 2020-01-22
Ilość odsłon: 11175

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 stycznia 2020r.
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania w przedterminowych wyborach do Rady Gminy w Bałtowie, zarządzonych na dzień 23 lutego 2020 roku.


Plik:Zarzadzenie_4_2020.pdf

Dokument utworzył: Justyna AdamiecJ
Data utworzenia: 2020-01-22
Ilość odsłon: 11151

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 stycznia 2020r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bałtowie.


Plik:Zarzadzenie_5_2020.pdf

Dokument utworzył: Justyna AdamiecJ
Data utworzenia: 2020-01-22
Ilość odsłon: 11125

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 stycznia 2020r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów  przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bałtów na rok szkolny 2020/2021.  


Plik:zarzadzenie_6_2020.pdf

Dokument utworzył: Justyna AdamiecJ
Data utworzenia: 2020-01-23
Ilość odsłon: 11091

Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 stycznia 2020r.
w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Bałtów za 2019 rok.


Plik:Zarzadzenie_7_2020.pdf

Dokument utworzył: Justyna AdamiecJ
Data utworzenia: 2020-01-29
Ilość odsłon: 11054

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 stycznia 2020r.
w sprawie powołania komisji dokonującej czynności otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy w Bałtowie na 2020r.


Plik:Zarzadzenie_8_2020.pdf

Dokument utworzył: Justyna AdamiecJ
Data utworzenia: 2020-01-29
Ilość odsłon: 11026

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie dokumentacji technicznej do zmiany użytku rolnego na użytek drogi nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Antoniów jako działka nr 132/2 stanowiącej własność Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_9_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-02-03
Ilość odsłon: 11007

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Bałtów jako działka nr 514/4 stanowiącej własność Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_10_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-02-03
Ilość odsłon: 10992

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Wólka Pętkowska jako działka nr 369/1 o pow. 0,0145 ha stanowiącej własność Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_11_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-02-03
Ilość odsłon: 10950

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Pętkowice jako działka nr 694/3 stanowiącej własność gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_12_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-02-03
Ilość odsłon: 10933

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 stycznia 2020r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na Zakup, dostawa i montaż sprzętu sportowego dp sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bałtowie


Plik:Zarzadzenie_13_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-02-03
Ilość odsłon: 10906

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 lutego 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_14_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-02-11
Ilość odsłon: 10867

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 lutego 2020 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do realizacji zadań Gminy wynikających z Porozumienia Nr UmPSU/20/0001 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego w dniu 31 stycznia 2020r.


Plik:Zarzadzenie_15_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-02-21
Ilość odsłon: 10822

Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 lutego 2020 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej


Plik:Zarzadzenie_16_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-02-21
Ilość odsłon: 10799

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 lutego 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: zakup i dostawa wyposażenia łazienkowego do Szkoły Podstawowej w Bałtowie


Plik:Zarzadzenie_17_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-02-21
Ilość odsłon: 10774

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_18_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-02-21
Ilość odsłon: 10752

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_19_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-02-21
Ilość odsłon: 10723

Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 lutego 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Dostawa i montaż projektora krótkoogniskowego do Szkoły Podstawowej w Bałtowie


Plik:Zarzadzenie_20_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-02-21
Ilość odsłon: 10714

Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 lutego 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Dostawa wraz z montażem metalowych szafek szkolnych z motywem graficznym


Plik:Zarzadzenie_21_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-03-05
Ilość odsłon: 10673

Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 lutego 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_22_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-03-05
Ilość odsłon: 10654

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 lutego 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_23_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-03-05
Ilość odsłon: 10639

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


Plik:Zarzadzenie_24_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-03-05
Ilość odsłon: 10611

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 lutego 2020 roku
w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Bałtowie.


Plik:Zarzadzenie_25_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-03-05
Ilość odsłon: 10590

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 marca 2020 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Gminnego programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bałtów w 2020 roku


Plik:Zarzadzenie_26_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-03-05
Ilość odsłon: 10562

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 marca 2020 roku
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku


Plik:Zarzadzenie_27_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-03-05
Ilość odsłon: 10553

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 marca 2020 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na zakupie i dostawie wyposażenia łazienkowego do Szkoły Podstawowej w Bałtowie


Plik:Zarzadzenie_28_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-03-19
Ilość odsłon: 10509

Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 marca 2020 roku
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_29_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-03-19
Ilość odsłon: 10479

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 marca 2020 roku
powołania Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_30_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-03-19
Ilość odsłon: 10447

Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy w Bałtowie oraz Urzędu Stanu Cywilnego


Plik:Zarzadzenie_31_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-03-19
Ilość odsłon: 10431

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_32_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-03-25
Ilość odsłon: 10405

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_33_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-14
Ilość odsłon: 10367

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_34_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-14
Ilość odsłon: 10350

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_35_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-14
Ilość odsłon: 10334

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 kwietnia 2020 roku
w sprawie przeniesienia wydatkow z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_36_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-14
Ilość odsłon: 10307

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na zakupie, dostawie i montażu sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bałtowie


Plik:Zarzadzenie_37_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-14
Ilość odsłon: 10287

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Wykonanie kopleksowej dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania części budynku Domu Ludowego w miejscowości Okół


Plik:Zarzadzenie_38_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-20
Ilość odsłon: 10236

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_39_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-20
Ilość odsłon: 10225

Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 - Bałtów jako działka 975/1 o pow. 1,6904 ha, stanowiącej własność Gminy Bałtów na podstawie księgi wieczystej KW Nr KI1O/00049978/1


Plik:Zarzadzenie_40_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-20
Ilość odsłon: 10208

Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 - Bałtów jako działki nr 1055 o pow. 0,5893 ha i nr 1054 o pow. 0,0478 ha, stanowiącej własność Gminy Bałtów na podstawie księgi wieczystej KI1O/00061815/1


Plik:Zarzadzenie_41_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-20
Ilość odsłon: 10195

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Dostawę wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Szkole Podstawowej w Bałtowie


Plik:Zarzadzenie_42_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-20
Ilość odsłon: 10182

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 kwietnia 2020 roku
w sprawie odroczenia terminu płatności należności cywilnoprawnych


Plik:Zarzadzenie_43_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-20
Ilość odsłon: 10170

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office


Plik:Zarzadzenie_44_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-20
Ilość odsłon: 10156

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 kwietnia 2020 roku
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_45_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-20
Ilość odsłon: 10139

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu poniżej 30 000 euro na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Bałtów"


Plik:Zarzadzenie_46_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-22
Ilość odsłon: 10116

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania: Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody na terenie Gminy Bałtów i Wólce Bałtowskiej


Plik:Zarzadzenie_47_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-04-22
Ilość odsłon: 10099

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_48_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-12
Ilość odsłon: 10069

Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_49_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-12
Ilość odsłon: 10052

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_50_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-12
Ilość odsłon: 10030

Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_51_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-12
Ilość odsłon: 10015

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 kwietnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia w życie aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Bałtowie oraz powołania Komisji Kwalifikacyjnej


Plik:Zarzadzenie_52_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-12
Ilość odsłon: 10008

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 9 - Rudka Bałtowska jako działka nr 246/3 o pow. 0,0136 ha i działka nr 246/4 o pow. 0,0193 ha stanowiącej własność Gminy Bałtów na podstawie księgi wieczystej KW Nr KI1O/00047641/6


Plik:Zarzadzenie_53_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-12
Ilość odsłon: 9993

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_54_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-12
Ilość odsłon: 9964

Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na dostawie laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office


Plik:Zarzadzenie_55_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-12
Ilość odsłon: 9953

Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 maja 2020 roku
w sprawie odroczenia terminu płatności należności cywilnoprawnych


Plik:Zarzadzenie_56_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-13
Ilość odsłon: 9932

Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego urządzeń zamontowanych na placach zabaw


Plik:Zarzadzenie_57_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-13
Ilość odsłon: 9920

Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie odroczenia terminu płatności należności cywilnoprawnych


Plik:Zarzadzenie_58_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-22
Ilość odsłon: 9891

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości


Plik:Zarzadzenie_59_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-22
Ilość odsłon: 9876

Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 maja 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_60_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-22
Ilość odsłon: 9853

Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 maja 2020 roku
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_61_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-27
Ilość odsłon: 9827

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 maja 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską przymrozków wiosennych w 2020 roku na terenie Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_62_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-27
Ilość odsłon: 9814

Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie powołania komisji ds. przekazania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bałtów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 977/4 o powierzchni 4897 m2


Plik:Zarzadzenie_63_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-05-27
Ilość odsłon: 9800

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (po byłej szkole podstawowej) położonej w miejscowości Bałtów stanowiącej własność Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_64_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-05
Ilość odsłon: 9759

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie powołania komisji do zadania pn. Dostawa wraz z montażem metalowych szafek szkolnych z motywem graficznym


Plik:Zarzadzenie_65_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-05
Ilość odsłon: 9745

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_66_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-05
Ilość odsłon: 9724

Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_67_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-05
Ilość odsłon: 9714

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 - Bałtów jako działka nr 1009/2 o pow. 0,0384 ha stanowiącej własność Gminy Bałtów na podstawie księgi wieczystej KW Nr KI1O/00061815/1


Plik:Zarzadzenie_68_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-05
Ilość odsłon: 9688

Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_69_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-05
Ilość odsłon: 9677

Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn. Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół w BałtowiePlik:Zarzadzenie_70_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-05
Ilość odsłon: 9662

Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft OfficePlik:Zarzadzenie_71_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-08
Ilość odsłon: 9632

Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_72_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-08
Ilość odsłon: 9602

Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenie gminnego Biura Spisowego w Gminie Bałtów


Plik:Zarzadzenie_73_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-08
Ilość odsłon: 9590

Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 czerwca 2020r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. 


Plik:zarzadzenie_74_2020.pdf

Dokument utworzył: Justyna AdamiecJ
Data utworzenia: 2020-06-12
Ilość odsłon: 9565

Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 czerwca 2020r.
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.


Plik:zarzadzenie_75_2020.pdf

Dokument utworzył: Justyna AdamiecJ
Data utworzenia: 2020-06-12
Ilość odsłon: 9551

Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_76_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-19
Ilość odsłon: 9519

Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 czerwca 2020 roku
w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku


Plik:Zarzadzenie _77_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-19
Ilość odsłon: 9507

Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarze dotknietym klęską przymrozków wiosennyh w 2020 roku na terenie Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_78_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-19
Ilość odsłon: 9490

Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku


Plik:Zarzadzenie_79_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-19
Ilość odsłon: 9465

Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_80_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-19
Ilość odsłon: 9446

Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_81_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-06-19
Ilość odsłon: 9435

Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na zakupie laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office


Plik:Zarzadzenie_82_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-07-03
Ilość odsłon: 9401

Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_83_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-07-03
Ilość odsłon: 9381

Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Zakup, dostawa oraz montaż zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 000 litrów.


Plik:Zarzadzenie _84_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-07-03
Ilość odsłon: 9368

Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_85_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-07-03
Ilość odsłon: 9357

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie za 2019 rok


Plik:Zarzadzenie__86_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-07-07
Ilość odsłon: 9338

Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_87_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-07-07
Ilość odsłon: 9327

Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości


Plik:Zarzadzenie_88_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-07-07
Ilość odsłon: 9313

Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 lipca 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_89_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-07-07
Ilość odsłon: 9297

Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 lipca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_90_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-07-07
Ilość odsłon: 9284

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku, głosowanie w dniu 12 lipca 2020r.


Plik:Zarzadzenie_91_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-07-14
Ilość odsłon: 9263

Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 lipca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_92_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-07-20
Ilość odsłon: 9245

Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 lipca 2020 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru drewna


Plik:Zarzadzenie_93_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-07-21
Ilość odsłon: 9233

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 lipca 2020r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, Komisji i obsługi administracyjnej. 


Plik:Zarzadzenie_94_2020.pdf

Dokument utworzył: Justyna AdamiecJ
Data utworzenia: 2020-07-21
Ilość odsłon: 9212

Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 lipca 2020 roku
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Bałtowie w 2020r.


Plik:Zarzadzenie_95_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-07-22
Ilość odsłon: 9209

Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 lipca 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wybory najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Wykonanie projektu zagospodarowania działki dla montażu 2 szt. lamp OZE


Plik:Zarzadzenie_96_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-07-28
Ilość odsłon: 9182

Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 lipca 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Wykonanie projektu zagospodarowania działki dla montażu 2 szt. lamp OZE" w ramach realizacji projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Bałtów.


Plik:Zarzadzenie_97_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-05
Ilość odsłon: 9162

Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na zakupie, dostawie i montażu zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 000l.


Plik:Zarzadzenie_98_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-05
Ilość odsłon: 9144

Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 lipca 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w posępowaniu poniżej 30 000 euro na: Konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego


Plik:Zarzadzenie_99_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-05
Ilość odsłon: 9135

Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 lipca 2020 roku
w sprawie rozłożenia na raty zaległości za pobór wody oraz odprowadzone ścieki


Plik:Zarzadzenie__100_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-05
Ilość odsłon: 9115

Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie _101_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-05
Ilość odsłon: 9103

Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Usuwanie materiałów azbestowych z terenu gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_102_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-05
Ilość odsłon: 9089

Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Rudka Bałtowska, gm. Bałtów


Plik:Zarzadzenie_103_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-05
Ilość odsłon: 9075

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Rudka Bałtowska, gm. Bałtów


Plik:Zarzadzenie_104_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-05
Ilość odsłon: 9052

Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_105_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-06
Ilość odsłon: 9026

Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Bałtów oznaczonych jako działki ewid. 411/3 o pow. 0,0082 ha. i 409/1 o pow. 0,0333 ha. przejętych z mocy prawa na rzecz gminy Bałtów na podstawie decyzji Wójta Gminy Bałtów z dn. 06.04.2020r. znak: GG.6831.2.4.2020 zatwierdzającej podział ww. działek


Plik:Zarzadzenie_106_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-06
Ilość odsłon: 9010

Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 sierpnia 2020 roku
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Bałtowie


Plik:Zarzadzenie_107_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8996

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego.


Plik:Zarzadzenie_108_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8975

Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na Dostawę konterenrów KP-7m3 przeznaczonych do wywozu komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków


Plik:Zarzadzenie_109_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8955

Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 sierpnia 2020 roku
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_110_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8944

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 sierpnia 2020r.
Projekt Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów


Plik:Uchwala_w_sprawie_uchwalenia_statutow_solectw_projekt.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8938

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Antoniów - projekt


Plik:Zalacznik_nr_1_statut_solectwa_Antoniow.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8937

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Bałtów - projekt


Plik:Zalacznik_nr_2_statut_solectwa_Baltow.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8915

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Borcuchy - projekt


Plik:Zalacznik_nr_3_statut_solectwa_Borcuchy.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8896

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Lemierze - projekt


Plik:Zalacznik_nr_4_statut_solectwa_Lemierze.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8877

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Maksymilianów - projekt


Plik:Zalacznik_nr_5_statut_solectwa_Maksymilianow.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8862

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Michałów - projekt


Plik:Zalacznik_nr_6_statut_solectwa_Michalow.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8848

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Okół I - projekt


Plik:Zalacznik_nr_7_statut_solectwa_Okol_I.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8829

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Okół II - projekt


Plik:Zalacznik_Nr_8_statut_solectwa_Okol_II.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8815

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Pętkowice - projekt


Plik:Zalacznik_nr_9_statut_solectwa_Petkowice.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8802

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Rudka Bałtowska - projekt


Plik:Zalacznik_nr_10_statut_solectwa_Rudka_Baltowska.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8789

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Skarbka - projekt


Plik:Zalacznik_nr_11_statut_solectwa_Skarbka.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8787

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Wólka Bałtowska - projekt


Plik:Zalacznik_nr_12_statut_solectwa_Wolka_Baltowska.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8770

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Wólka Bałtowska - Kolonia- projekt


Plik:Zalacznik_nr_13_statut_solectwa_Wolka_Baltowska_Kolonia.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8763

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Wólka Pętkowska- projekt


Plik:Zalacznik_nr_14_statut_solectwa_Wolka_Petkowska.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8758

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Wólka Trzemecka - projekt


Plik:Zalacznik_nr_15_statut_solectwa_Wolka_Trzemecka.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8752

Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Bałtów
Statut Sołectwa Wycinka - projekt


Plik:Zalacznik_nr_16_statut_solectwa_Wycinka.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8737

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 sierpnia 2020r.
Formularz Zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu uchwały w sprawie uchwalania Statutów Sołectw Gminy Bałtów 


Plik:Formularz_1.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8725

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 110/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 sierpnia 2020r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 sierpnia 2020r. - zaproszenie do konsutlacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bałtów 


Plik:Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Baltow_z_dnia_12_08_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-20
Ilość odsłon: 8715

Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych


Plik:Zarzadzenie_111_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-28
Ilość odsłon: 8692

Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_112_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-28
Ilość odsłon: 8675

Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_113_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-28
Ilość odsłon: 8668

Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej celem adaptacji na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy


Plik:Zarzadzenie_114_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-28
Ilość odsłon: 8658

Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Zakup i dostawa zmywarki z funkcją wyparzania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bałtowie


Plik:Zarzadzenie_115_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-28
Ilość odsłon: 8640

Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Zakup i dostawa zastawy stołowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bałtowie


Plik:Zarzadzenie_116_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-08-28
Ilość odsłon: 8632

Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_117_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-09-11
Ilość odsłon: 8602

Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych


Plik:Zarzadzenie__118_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-09-11
Ilość odsłon: 8595

Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji do ustalenia warunków i wynegocjowania ceny nabycia nieruchomości oznaczonych jako działki nr 380/1, 407/1, 381/1, 382/1, 409/1, 383/1, 406/1, 410/5, 411/3, 411/5 i 412/5 położonych w obrębie ewid. Bałtów, gm. Bałtów zajętyh pod poszerzenie pasa drogowego publicznej drogi gminnej Nr 306046T - Bałtów Góra - "Krzeszowiec" - Bałtów Glina, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_119_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-09-11
Ilość odsłon: 8588

Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie o świadczenie dobry start oraz wydania w tej sprawie rozstrzygnięć, w tym decyzji z wniosku Kierownika GOPS w Bałtowie z dnia 21 sierpnia 2020 roku


Plik:Zarzadzenie_120_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-09-11
Ilość odsłon: 8574

Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Dostawę wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Bałtowie


Plik:Zarzadzenie_121_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-09-11
Ilość odsłon: 8566

Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_122_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-09-11
Ilość odsłon: 8554

Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 września 2020 roku
w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Bałtów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.


Plik:Zarzadzenie_Nr 123_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-09-11
Ilość odsłon: 8538

Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 września 2020 roku
w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Gminy w Bałtowie oraz jednostach organizacyjnych Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_124_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8510

Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 września 2020 roku
w sprawie wyznaczenia koordynatora do Spraw Dostępności


Plik:Zarzadzenie_125_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8504

Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 września 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_126_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8495

Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 września 2020 roku
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu odbioru końcowego prac oraz protokołu odbioru końcowego prac do faktury w postępowaniu dotyczącym zadania: "Usuwanie materiałów azbestowych z terenu Gminy Bałtów"


Plik:Zarzadzenie_127_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8483

Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 września 2020 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na zakupie i dostawie zastawy stołowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bałtowie


Plik:Zarzadzenie_128_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8473

Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 września 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu poniżej 30 000 euro na: Opracowanie programu Opieki nad zabytkami na lata 2021 - 2025


Plik:Zarzadzenie_129_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8460

Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad dotyczących księgowań wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostami organizacyjnymi Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_130_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8451

Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 września 2020 roku
w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bałtów


Plik:Zarzadzenie_131_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8453

Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie ustalenia stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_132_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8448

Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług


Plik:Zarzadzenie_133_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8432

Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 września 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Zakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby Środowiskowego Domu Sapomopocy


Plik:Zarzadzenie_134_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8424

Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 września 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Zakup i dostawa wyposażenia w postaci sprzętu AGD i RTV na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy


Plik:Zarzadzenie_135_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8418

Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 września 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu poniżej 30 000 euro na: Zakup i dostawa sprzętu do terapii ruchowej i rehabilitacji na potrzeby Środowiskowego Domu Sampomocy


Plik:Zarzadzenie_136_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8402

Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 września 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu poniżej 30 000 euro na: Zakup i dostawa wyposażenia kuchennego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy


Plik:Zarzadzenie_137_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8389

Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 września 2020 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej


Plik:Zarzadzenie_138_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8383

Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na: Wykonanie audytu energetycznego ex-ante oraz projektu technicznego dla zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bałtowie"


Plik:Zarzadzenie_139_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8373

Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 września 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu poniżej 30 000 euro na: Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji wraz z niezbędnymi analizami finansowymi na potrzeby realizacji projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bałtowie"


Plik:Zarzadzenie_140_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8363

Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 września 2020 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na zakupie i dostawie zmywarki z funkcją wyparzania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bałtowie


Plik:Zarzadzenie_141_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8353

Zarządzenie Nr 142/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 września 2020 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na zakupie i dostawie wyposażenia dodatkowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bałtowie


Plik:Zarzadzenie_142_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8338

Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Pętkowska stanowiącej własność Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_143_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8334

Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bałtów stanowiącej własność Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_144_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-01
Ilość odsłon: 8319

Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_145_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-06
Ilość odsłon: 8295

Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pętkowice stanowiącej własność Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie__146_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-06
Ilość odsłon: 8286

Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_147_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-06
Ilość odsłon: 8278

Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bałtów w sezonie zimowym 2020/2021


Plik:Zarzadzenie_148_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-06
Ilość odsłon: 8262

Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania: Dostawa węgla kaminnego i ekogroszku na sezon zimowy 2020-2021 do obiektów stanowiących własność Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie_149_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-06
Ilość odsłon: 8253

Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu stanu dróg gminnych, wewnetrznych i dojazdowych na terenie gminy Bałtów, wskazanych przez organizatora przejazdu podczas X Edycji Rajdu Bałtowskie Bezdroża (2-4.10.2020r.)


Plik:Zarzadzenie_150_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-06
Ilość odsłon: 8255

Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu poniżej 30 000 euro na: Dostawa materiałów biurowych i plastycznych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy


Plik:Zarzadzenie_151_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-06
Ilość odsłon: 8251

Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu poniżej 30 000 euro na: Dostawa środków czystości na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy


Plik:Zarzadzenie_152_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-06
Ilość odsłon: 8240

Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na dostawie wyposażenia kuchennego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy


Plik:Zarzadzenie_153_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-06
Ilość odsłon: 8240

Zarządzenie Nr 154/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej


Plik:Zarzadzenie__154_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-08
Ilość odsłon: 8224

Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 października 2020 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021


Plik:Zarzadzenie_155_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-15
Ilość odsłon: 8209

Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 października 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_156_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-15
Ilość odsłon: 8199

Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 października 2020 roku
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_157_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-15
Ilość odsłon: 8189

Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 października 2020 roku
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dostępności


Plik:Zarzadzenie_158_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-15
Ilość odsłon: 8183

Zarządzenie Nr 159/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej


Plik:Zarzadzenie__159_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-15
Ilość odsłon: 8180

Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 października 2020 roku
w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy  Bałtów


Plik:Zarzadzenie_160_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-15
Ilość odsłon: 8172

Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków nauczycieli o przyznanie nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Plik:Zarzadzenie_161_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-15
Ilość odsłon: 8170

Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na zakupie i dostawie wyposażenia w postaci sprzętu AGD i RTV na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy


Plik:Zarzadzenie_162_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-15
Ilość odsłon: 8160

Zarządzenie Nr 163/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 października 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_163_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-10-15
Ilość odsłon: 8141

Zarządzenie Nr 164/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 października 2020 roku
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_164_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 8128

Zarządzenie Nr 165/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 października 2020 roku
Zarządzenie Nr 165/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 października 2020 roku


Plik:Zarzadzenie_165_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 8109

Zarządzenie Nr 166/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Bałtów na podstawie księgi wieczystej KI1O/000618115/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Bałtów oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 385 o powierzchni 0,2300 ha


Plik:Zarzadzenie_166_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 8070

Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na dostawie środków czystości na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy


Plik:Zarzadzenie_167_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 8069

Zarządzenie Nr 168/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 października 2020 roku
Zarządzenie Nr 168/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 października 2020 roku

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 8058

Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bałtowie"


Plik:Zarzadzenie_169_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 8050

Zarządzenie Nr 170/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na zakupie, dostawie i montażu mebli na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy


Plik:Zarzadzenie_170_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 8038

Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej


Plik:Zarzadzenie_171_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 8030

Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu poniżej 30 000 euro na: Dostawę dodatkowego wyposażenia sportowego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy


Plik:Zarzadzenie_172_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 8020

Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 października 2020 roku
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pętkowice stanowiącej własność Gminy Bałtów


Plik:Zarzadzenie__173_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 8004

Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na remoncie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej celem adaptacji na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy


Plik:Zarzadzenie__174_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 7997

Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bałtów stanowiącej własność Gminy Bałtów na podstawie księgi wieczystej Nr KI1O/00061815/1


Plik:Zarzadzenie_175_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 7987

Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Pętkowska stanowiącej własność Gminy Bałtów na podstawie księgi wieczystej Nr KI1O/00054372/1


Plik:Zarzadzenie_176_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 7982

Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko kierownicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej


Plik:Zarzadzenie_177_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 7972

Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok


Plik:Zarzadzenie_178_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 7965

Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie rozłożenia na raty zaległości za pobór wody


Plik:Zarzadzenie_179_2020.pdf

Dokument utworzył: Donata MajewskaD
Data utworzenia: 2020-11-02
Ilość odsłon: 7957

 
 
  Biuletyn Informacji Publicznej   Projekt i wykonanie: dwarazy.com