. Mapa biuletynu
 
. Instrukcja obsługi
 
. Rejestr zmian treści
 
. Statystyka oglądalności
 
 
. Młodzieżowa Rada Gminy Bałtów
  . Pożytek publiczny
 
. Rok 2016
 
. Rok 2018
 
. PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
. Przetargi i ogłoszenia 2016
 
. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
 
. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
 
. Przetragi i ogłoszenia 2015
  . Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018
 
. Rok 2018
 
. Koniec kadencji 2018 rok
  . Oświadczenia majątkowe pracowników UG 2014-2018
 
. Rok 2018
 
. Koniec kadencji 2018 rok
  . URZĄD STANU CYWILNEGO
 
. Struktura Urzędu Stanu Cywilnego
 
. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
 
. Sporządzenie aktu urodzenia
 
. Sporządzenie aktu małżeństwa
 
. Sporządzenie aktu zgonu
 
. Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego
 
. Transkrypcja, rejestracja oraz odtworzenie zagrani
 
. Zmiana imion i nazwisk
 
. Wnioski do pobrania
 
. Przetragi i ogłoszenia 2014
  . Przetarg na kredyt konsolidacyjny
 
. Przetarg na kredyt konsolidacyjny
 
. Przetargi i Ogłoszenia 2013
  . Sprawozdania Rb28S, Rb27S,RbZ, RbNDS
 
. Rok 2017
 
. Rok 2011
 
. Rok 2012
 
. Rok 2016
 
. Rok 2018
 
. Rok 2019
 
. Rok 2020
  . Rejestr Instytucji Kultury
 
. Księga rejestrowa Instytucji Kultury
 
. Informacja o rejestrze instytucji kultury
 
. Rejestr Instytucji Kultury
 
. Wniosek o odpis z rejestru kultury
 
. Scalanie wsi Okół
  . Ocena zasobów pomocy społecznej
 
. Ocena za rok 2016
 
. Ocena za rok 2011
 
. Ocena za rok 2012
 
. Ocena za rok 2013
 
. Ocena za rok 2014
 
. Ocena za rok 2015
 
. Ocena za rok 2017
 
. Ocena za rok 2018
 
. Ocena za rok 2019
 
. Dane ogólne
  . Raport o stanie Gminy Bałtów
 
. Za rok 2018
 
. Za rok 2019
 
. Statuty Sołectw Gminy Bałtów
 
. Koordynator ds. dostępności
 
. Powszechny Spis Rolny 2020
 
. Deklaracja dostępności
 
. Przetargi i ogłoszenia 2020
  . WYBORY PRZEDTERMINOWE DO RADY GMINY 2020
 
. Wybory przedterminowe do RG w Bałtowie 2020
  . REFERENDUM 2019 ROK
 
. Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy
 
. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  . Sprawozdania ze współpracy z org. pozarządowymi
 
. Sprawozdanie za 2016 rok
 
. Sprawozdanie za 2011 rok
 
. Sprawozdanie za 2012 rok
 
. Sprawozdanie za 2013 rok
 
. Sprawozdanie za 2014 rok
 
. Sprawozdanie za 2015 rok
 
. Sprawozdanie za 2017 rok
 
. Sprawozdanie za 2018 rok
 
. Sprawozdanie za 2019 rok
  . Sprawozdania finansowe
 
. Rok 2018
 
. Rok 2019
 
. Przetargi i ogłoszenia 2019
  . Oświadczenia majątkowe pracowników UG 2018-2023
 
. Początek kadencji 2018 rok
 
. Rok 2019
 
. Rok 2020
  . Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
 
. Początek kadencji 2018 rok
 
. Rok 2019
 
. Rok 2020 - po wyborach przedterminowych
 
. Rok 2020
  . Kadencja 2018-2023
 
. Zaproszenia na sesje Rady Gminy
 
. Transmisje sesji Rady Gminy w Bałtowie
 
. Imienny wykaz głosowań Radnych RG w Bałtowie
 
. Interpelacje i zapytania
 
. Formularz interpelacji/zapytań
 
. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 
. Protokoły z sesji Rady Gminy
 
. Opinie RIO
 
. Petycje
 
. Przetargi i ogłoszenia 2018
 
. Przetargi i ogłoszenia 2017
 
. Plan działań w zakresie wykorzystania potencjałów
 
. Zamówienia Publiczne
 
. Struktura organizacyjna
  . Kierujący gminą
 
. Wójt Gminy
 
. Skarbnik Gminy
 
. Sekretarz Gminy
  . Rada Gminy
 
. Rada Gminy kadencja 2002-2006
 
. Rada Gminy kadencja 2006-2010
 
. Rada Gminy kadencja 2010-2014
 
. Rada Gminy kadencja 2014-2018
 
. Rada Gminy kadencja 2018-2023
  . Komisje Rady Gminy
 
. Komisje Rady Gminy kadencja 2002-2006
 
. Komisje Rady Gminy kadencja 2006-2010
 
. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
 
. Komisje Rady Gminy kadencja 2018-2023
 
. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
 
. Regulamin organizacyjny
  . Jednostki organizacyjne
 
. Gminna Biblioteka Publiczna
 
. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  . Jednostki pomocnicze
 
. Sołectwo Antoniów
 
. Sołectwo Bałtów
 
. Sołectwo Borcuchy
 
. Sołectwo Lemierze
 
. Sołectwo Maksymilianów
 
. Sołectwo Michałów
 
. Sołectwo Okół I i Okół II
 
. Sołectwo Pętkowice
 
. Sołectwo Rudka Bałtowska
 
. Sołectwo Skarbka
 
. Sołectwo Wólka Bałtowska i Wólka Bałtowska Kolonia
 
. Sołectwo Wólka Pętkowska
 
. Sołectwo Wólka Trzemecka
 
. Sołectwo Wycinka
  . SZKOŁY w GMINIE BAŁTÓW
 
. SP w Bałtowie
 
. PSP im. Legionów Polskich w Okole
 
. Awans zawodowy
  . Oświadczenia majątkowe radnych kadencja 2010-2014
 
. Rok 2014
 
. Koniec kadencji rok 2014
 
. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bałtów
 
. Statut Gminy
 
. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bałtów
 
. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bałtów
  . Ochrona środowiska
 
. Publicznie dostępny wykaz danych
 
. Ogłoszenia
 
. Gospodarka odpadami komunalnymi
 
. Rejestr działalności regulowanej
 
. Prowadzenie schronisk zwierzęcych
 
. Działalność dot.nieczystości ciekłych
 
. Szacowanie szkód na terenie obwodów łowieckich
 
. Poziomy odzysku i recyklingu
 
. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 
. Firma odbierająca odpady komunalne
 
. Badania wody
  . WYBORY
 
. Wybory Samorządowe 2014 - PKW
 
. Wybory Samorządowe 2014
 
. Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
 
. Wybory Prezydenta RP 2010
 
. Wybory Samorządowe 2010
 
. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
. Wybory Prezydenta RP 2015
 
. Wybory Prezydenta RP 2015 - PKW
 
. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
. Wybory Samorządowe 2018
 
. Wybory Samorządowe 2018 - PKW
 
. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 
. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
 
. Wybory Prezydenta RP 2020
 
. Przetargi 2012
  . Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
 
. Sprawozdanie za 2013 rok
 
. Sprawozdanie za 2019 rok
 
. Sprawozdanie za 2016 rok
 
. Sprawozdanie za 2010 rok
 
. Sprawozdanie za 2011 rok
 
. Sprawozdanie za 2012 rok
 
. Sprawozdanie za 2014 rok
 
. Sprawozdanie za 2015 rok
 
. Sprawozdanie za 2017 rok
 
. Sprawozdanie za 2018 rok
 
. Ponowne wykorzystanie
 
. Wybory ławników na kadencję 2012-2015
  . Oświadczenia majątkowe pracowników UG 2010-2014
 
. Rok 2014
 
. Koniec kadencji rok 2014
 
. Przetargi rok 2011
 
. Konsultacje
  . Emisja obligacji komunalnych
 
. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
 
. Sprawozdania finansowe
 
. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
 
. Uchwały Rady Gminy w Bałtowie
 
. Zestawienia
 
. Pakiet informacyjny
 
. Zaproszenie do udziału w konkursie
 
. Odpowiedzi na zapytania
 
. Przesunięcie terminu
 
. Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert
  . Budżet Gminy
 
. Budżet Gminy na 2010 rok
 
. Budżet Gminy na 2011 rok
 
. Budżet Gminy na 2012 rok
 
. Budżet Gminy na 2013 rok
 
. Budżet Gminy na 2020 rok
 
. Budżet Gminy na 2014 rok
 
. Budżet Gminy na 2015 rok
 
. Budżet Gminy na 2016 rok
 
. Budżet Gminy na 2017 rok
 
. Budżet Gminy na 2018 rok
 
. Budżet Gminy na 2019 rok
  . Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych
 
. Rok szkolny 2008/2009
 
. Rok szkolny 2009/2010
 
. Rok szkolny 2010/2011
 
. Rok szkolny 2011/2012
 
. Rok szkolny 2012/2013
 
. Rok szkolny 2013/2014
 
. Rok szkolny 2014/2015
 
. Rok szkolny 2015/2016
 
. Rok szkolny 2016/2017
 
. Rok szkolny 2017/2018
 
. Rok szkolny 2018/2019
 
. Rok szkolny 2019/2020
  . WERSJE ELEKTRONICZNE DZ.U. I M.P.
 
. DZIENNIK USTAW
 
. MONITOR POLSKI
 
. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
  . Wzory druków
 
. Działalność gospodarcza
 
. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
. Ewidencja ludności
 
. Księgowość podatkowa
 
. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc
 
. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
. Drogi
 
. Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska
 
. Ochrona Danych Osobowych
  . Uchwały Rady Gminy
 
. Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
 
. Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
 
. Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
 
. Uchwały Rady Gminy kadencja 2014-2018
 
. Uchwały Rady Gminy kadencja 2018-2023
  . Zarządzenia
 
. Rok 2012
 
. Rok 2020
 
. Rok 2019
 
. Rok 2018
 
. Rok 2017
 
. Rok 2016
 
. Rok 2015
 
. Rok 2014
 
. Rok 2013
 
. Rok 2003
 
. Rok 2010
 
. Rok 2008
 
. Rok 2009
 
. Rok 2011
 
. Rok 2007
 
. Rok 2006
 
. Rok 2005
 
. Rok 2004
  . Petycje
 
. Rok 2016
 
. Rok 2017
 
. Rok 2018
 
. Rok 2019
 
. Rok 2020
  . Protokoły z kontroli
 
. Rok 2007
 
. Rok 2008
 
. Rok 2009
 
. Rok 2010
 
. Rok 2012
 
. Rok 2015
 
. Rok 2016
 
. Rok 2018
 
. Przetargi rok 2010
 
. Przetargi rok 2008 i 2009
 
. Informacje urzędu
 
. Nabór na wolne stanowiska pracy
 
   
 
. Podstawa prawna
 
. Redakcja - kontakt
 
 
 
 
Strona główna
Szukaj
 
 
 
 
  Biuletyn Informacji Publicznej   Projekt i wykonanie: dwarazy.com